Priser

Vi er glade for både at kunne byde spejdergrupper, organisationer og private velkommen på vores smukke center.


Betaling

Periode Leje Depositum
Kort weekend
(fredag-lørdag) eller (lørdag-søndag)
4.900,-
2.000,-
Lang weekend (fredag-søndag) 6.800,- 2.000,-
Mandag – fredag 2.200,- pr. dag 2.000,-
Ved leje i 7 dage eller længere afregnes pr. dag. 2.200,- pr. dag
2.000,-
Priser justeret den 6. september 2022 grundet de stigende varmeudgifter.

Elforbrug:
Der betales for forbrug af el.

Grundet de stigende elpriser har vi den 6. oktober 2022 ændret el afregnes pt. med 7 kr pr. kWh. Prisen gælder indtil videre. El til opvarmning samt brænde og gas er inkluderet i lejeprisen.

Trådløst internet:
Trådløst internet i hytten er inkluderet i lejeprisen.

Depositum:
Depositum skal indbetales senest 14 dage efter modtagelse af kontrakten, først herefter er lejekontrakten gyldig.

Generelle lejebetingelser:
Leje og eventuel rengøring skal indbetales 2 måneder før lejeperiodens start. Lejeren hæfter i øvrigt for de skader, der forvoldes under opholdet. Lejeren skal ved lejemålets afslutning sikre sig at inventar, madrasser m.m. er placeret som ved lejemålets start.

Inspektørenes tidsforbrug til flytning af inventar, madrasser m.m. trækkes af depositum (kr. 300 pr. time). Husk at oplyse nummeret på din egen bankkonto. Såfremt kontonummer ikke oplyses ved lejekontraktens indgåelse, fratrækkes indbetalt depositum et rykkergebyr på kr. 100

Rengøring:
Rengøring af centret kan bestilles for kr. 2000,- Rengøringen omfatter IKKE almindelig oprydning og opvask. Rengøring skal bestilles ved indgåelse af lejemål. Bestilles der ikke rengøring og det efter lejemålet vurderes, at der skal foretages rengøring afregnes herfor mindst kr. 2500,-

Ved eventuelt ødelagte loftsplader i pejsestuen, opkræves lejer pr. ødelagt plade 500 kr. til indkøb og opsætning af ny plade.

Afbestilling:
Ved afbestilling senest 2 måneder før lejeperiodens start: Depositum er mistet, med mindre hytten genudlejes. Er leje indbetalt returneres lejebeløbet.

Ved afbestilling senere end 2 måneder før lejeperiodens start: Depositum og lejebeløb er mistet. Dog tilbagebetales lejebeløbet, hvis hytten genudlejes.